UUDISED

Millistel alustel valime ideid, mis pääsevad festivali programmi ja mis saab pärast ideekorjet edasi?

Hiljuti läks levima uudis, mis käsitles üht 150st tänavuse Arvamusfestivali ideekorjest programmi pääsenud teemast. Kuna ideekorjes osalemisega arutelu paika sättimine alles algab, oli uudis üsna ennatlik. Selgitame aga siiski täpsemalt, millistel alustel teemad ideekorjest edasi pääsevad ja mis saab edasi.  

Arvamusfestival oli, on ja jääb tõenduspõhise ja argumenteeritud arutelukultuuri eestseisjaks Eesti ühiskonnas. Festivalile pääsemiseks tuleb osaleda ideekorjes ning esitada sinna arutelu teema. Lisaks ootame ideekorjesse põhjendusi, miks teema oluline on, miks peaks see külastajaid kõnetama, mida aruteluga saavutada soovitakse ning millist aruteluvormi plaanitakse kasutada. Kõik Arvamusfestivalil toimuvad arutelud peavad vastama heale arutelutavale ja arutelu korraldamise üheks eelduseks on hea tavaga nõustumine ja selle järgimine.

Üks arutelu hea tava põhimõte on reageerida mõttele, mitte isikule. Nii hindame ka ideekorjes ideid, mitte nende esitajaid. Ideekorjes anname teemadele punkte neljas kategoorias: teema olulisus, uudsus, eesmärgistatus ning läbimõeldud ja eesmärki täitev aruteluvorm. Me ei hinda ideede esitajaid ega nende maailmavaateid. Kui hakkaksime üksikuid teemade esitajaid välja jätma sellepärast, et nende ideed ei kattu meie maailmavaatega, peaksime samamoodi suhtuma kõigisse ideede esitajatesse. Kuna hindame arvamuste paljusust ja dialoogi, siis me seda ei tee.

Arvamusfestivali väärtusteks on avatus ja mitmekesisus. Oleme aastate jooksul üksjagu kriitikat pälvinud selle eest, et Arvamusfestivalil ei ole piisavalt eriarvamusi ning seal osalevad inimesed, kes mõtlevad üsna ühtmoodi. Samal ajal on meil ühiskonnas suur hulk inimesi, kes tunnevad end kõrvalejäetu ja väljatõugatuna. Me ei taha seda lõhet suurendada, vaid olla platvorm hoolivale ja arukale arutelukultuurile, kus erinevad arvamused saavad ära kuulatud.

Hea arutelu tava sätestab, et aruteludes tuleb tõestada, mida väidetakse. Vandenõuteooriate levitamist Arvamusfestivalil me ei aktsepteeri – oleme täielikult ja läbinisti tõenduspõhise arutelu poolt. Seni kuni arvamused on esitatud head arutelutava järgides ei peaks me kartma eriarvamusi, vaid vastupidi – astuma nendega dialoogi, mille kaudu ka teaduspõhist lähenemist levitada.

Pärast ideekorjest edasipääsu töö arutelu korraldamisega alles algab

Ideekorjest edasipääsul algab töö arutelu korraldamisega. Meie poolt on igale alale määratud kuraator, kes räägib kõigi arutelude korraldajatega läbi nii teemapüstituse kui arutelus osalejate ja arutelujuhi nimed. Jälgime, et arutelu juhiks professionaalne moderaator ning et arutelus tõstatatud küsimused ja väited leiaksid tõestust. Koostöös oma partneri SpeakSmartiga pakume kõigile arutelude korraldajatele võimalust osaleda koolitusel arutelu tulemuslikust juhtimisest. Kui arutelu ettevalmistuse faasis selgub siiski, et mõni korraldaja heale arutelutavale ja meie väärtustele ei vasta, jäävad nad programmist kõrvale.

Vabatahtlikuna festivalil

Elumuutev kogemus

“Nende inimestega koos tegin ma ükskord Arvamusfestivali!” on lause, mida sajad inimesed saavad Arvamusfestivali pildigaleriid vaadates rahulolu ning uhkusega öelda, sest Arvamusfestival saab teoks just tänu vabatahtlike tööle.

ANNA ENDAST MÄRKU

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE