Ideekorje

NB! Kümnenda Arvamusfestivali ideekorje on lõppenud! Töö programmi kallal käib ning avalikustame kava 01.07.2022.

Arvamusfestivali avalik ideekorje toimub 1.-20. märtsil. Idee võib Arvamusfestivali programmi esitada igaüks. Kui Sinu arvates vajab mõni teema tõstatamist, küsimus põhjalikumat arutelu, vaatenurk või uus teadmine tutvustamist, siis mõtle see läbi ja alusta siit.

Selleks, et oleksid idee esitamiseks paremini valmis, mõtle enne ankeedi avamist järgmistele küsimustele:

  • Mis on Sinu esitatava arutelu pealkiri?
  • Mida soovid aruteluga saavutada, mis on selle arutelu eesmärk?
  • Miks peaks Sinu teema külastajaid kõnetama?

Aruteluidee esitajale paneme südamele, et loeksid enne idee esitamist läbi korduma kippuvate küsimuste sektsiooni selle lehe lõpus, et vältida hilisemas faasis üllatusi. Ka vilunumad ideede esitajad peaksid selle osa läbi lugema, sest ideekorje on võrreldes eelmiste aastatega veidi muutunud.

Oma arutelu planeerides tasub arvesse võtta ka Arvamusfestivali külastajatelt saadud tagasisidet. Arvamusfestivali külastajad ootavad aruteludesse rohkem erinevate arvamustega osalejaid, et tekiks sügavam ja põnevam diskussioon. Kuigi päevakajalised teemad on endiselt olulised, on külastajate sooviks üha enam kuulata ja arutada ka tuleviku üle. Olenemata eestlaste tagasihoidlikusest, ootavad külastajad ka suuremat kaasamist aruteludesse ning uusi viise, kuidas sõna sekka öelda.

Laekunud ideid hindab Arvamusfestivali meeskond, kes komplekteerib valitud ideedest temaatilised arutelualad. Ideede esitajatega võetakse ühendust hiljemalt aprilli alguses.

Soovime lennukaid ideid, rohkelt tarkust ja edu ideekorjes osalemisel!

Küsimuste korral võta julgelt ühendust

Kaspar Tammist
Arvamusfestivali eestvedaja ja programmitiimi juht
kaspar.tammist@arvamusfestival.ee

Arvamusfestival 2020. Foto: Riina Ani.

Ideekorje korduma kippuvad küsimused

Kes võivad ideekorjes ideid esitada?

Ideekorje on avatud kõigile. Ideid saab esitada nii eesti, vene kui inglise keeles ning arutelusid võib samuti korraldada erinevates keeltes. Oluline on, et idee oleks läbimõeldud, vastaks heale arutelutavale ning ideekorje ankeedis küsitud küsimustele. Valituks osutudes peaksid olema valmis Arvamusfestivali ja teiste ala korraldajatega koostööd tehes idee ka ellu viima.

Mis saab peale ideekorje ankeedi täitmist?

Ideekorje lõppedes hindab Arvamusfestivali meeskond kõiki ideid vastavalt hindamisjuhistele ning nende tulemuste alusel komplekteerime enim hääli saanud aruteludest temaatilised arutelualad. 

Kas aruteluidee esitamisega kaasnevad kohustused?

Iga idee esitaja peab olema valmis oma arutelu ka ära korraldama. Ideekorjest edasi pääsenud ideed jaotuvad arutelualade vahel ära ning lisaks oma arutelu korraldamisele peavad ideede esitajad ühiselt aruteluala korraldusse panustama.

Kas arutelu korraldamine maksab midagi?

Jah. Ühe aruteluala kulud on orienteeruvalt 2000 eurot, mis jagatakse arutelusid korraldavate organisatsioonide vahel ära. Täpsed kulud sõltuvad sellest, milline tuleb aruteluala ülesehitus ja kuidas ala sisustada otsustate. Aruteluala tehniline kirjeldus on olemas meie veebilehel ja sealt saab täpsema info, mis peab ühel alal minimaalselt olemas olema.

Kas pean kõigega ise hakkama saama?

Ei pea. Kui sinu idee valitakse programmi, saate Arvamusfestivali poolt oma aruteluala peale abilise, keda kutsume kuraatoriks. Kuraator on ala tehniline ja sisuline tugiisik, kelle roll on nõustada arutelude korraldajaid ning toetada neid, et kogu ala korraldamise protsess oleks võimalikult edukas.

Milline on arutelu korraldamise ajakava?

Ideede esitajatega võtame ühendust hiljemalt aprilli algul. Need, kes programmi pääsesid asuvad Arvamusfestivali vabatahtliku kuraatori juhtimisel oma aruteluala ja arutelu kallal tööle. Aprill-juuni on see aeg, kui tuleb viimistleda kõik aruteluga seotud detailid alates lõplikust pealkirjast kuni arutelujuhi ja arutelus osalejate kinnitamiseni. Viimane tähtaeg info esitada ongi juuni alguses.

Kui sul on küsimusi, mis siit vastust ei leidnud, võta ühendust Arvamusfestivali eestvedaja ja programmitiimi juhi Kaspar Tammistiga kaspar.tammist@arvamusfestival.ee.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE