UUDISED

2021. aasta Arvamusfestivali kokkuvõte

2021. aasta 13. ja 14. augustil toimus Arvamusfestival üheksandat korda. Kahe päeva jooksul toimus 17 arutelualal 139 arutelu. Lisaks toimus 12.-14. augustil kultuuriprogrammi raames 29 üritust. Arvamusfestivali külastas ligikaudu 6000 inimest, kellest 5,7% jagas festivalikorraldajatega tagasisidet oma kogemusest. Küsitluses paluti külastajatel hinnata 5-palli skaalas rahulolu tänavuse Arvamusfestivali arutelude ja korraldusega. All joonistel on 2021. aasta festivali hinnangute keskmisi kõrvutatud eelmise kahe aasta festivalide hinnangute keskmistega.

Tagasiside näitab, et rahulolu Arvamusfestivaliga on jätkuvalt kõrge. Hinnangud arutelude kvaliteedinäitajatele on jäänud sama heaks või kergelt tõusnud võrreldes 2020. aastaga, mil Arvamusfestival toimus piiratud osalejate arvuga. Korralduslikele aspektidele on hinnangud samuti jätkuvalt väga kõrged. Võrreldes eelmiste aastatega võib öelda, et rahulolus palju ei ole muutunud, kuna hinnangute  erisused aastate lõikes on üldiselt liialt väikesed, et tõlgendada neist rahulolu muutust. Sel aastal paluti esimest korda hinnata eraldi ka arutelualade mugavust, mis sai ka kõrge rahulolu hinnangu.

Tagasiside tulemused näitavad, et festivali korralduse suurimad küsimused on jäänud samaks – kuidas tagada arutelude kvaliteet, arvamuste mitmekesisus ja festivali külastajate parem kaasamine aruteludesse ning kuidas muuta külastust veel mugavamaks ja keskkonnasäästlikumaks.  Tagasiside näitab, et kõiki festivali lisaväärtusi võib veel rohkem kommunikeerida ja arendada – tuua rohkem esile kultuuriprogrammi, kodumajutust ja ühist transpordikorraldust, järelkuulamise võimalusi jms.

Nüüdseks digitaalsete lahendustega kohanenud külastajaskonna jaoks on ka igasugused live kuulamise ja osalemise võimalused väga oodatud.

Vabatahtlikuna festivalil

Elumuutev kogemus

“Nende inimestega koos tegin ma ükskord Arvamusfestivali!” on lause, mida sajad inimesed saavad Arvamusfestivali pildigaleriid vaadates rahulolu ning uhkusega öelda, sest Arvamusfestival saab teoks just tänu vabatahtlike tööle.

ANNA ENDAST MÄRKU

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE