UUDISED

Arvamusfestival pakub tuleviku kujundajatele kohta oma ideede jagamiseks

2022. aasta on nimetatud Euroopas noorte aastaks. Aastaga tunnustatakse noorte pingutusi pandeemia ajal ja soovitakse kuulda kõikide noorte ideid, mõtteid, huvisid ja vajadusi, et kujundada üheskoos parem Euroopa ning elukeskkond. Miks see on oluline ja kuidas Arvamusfestival sellele kaasa aitab?

Euroopa noorteaasta eesmärk on luua noortele mitmekesised võimalused ühiskonnaelus osalemiseks ja kaasa rääkimiseks. Noored ise, noorsootöö ja haridusasutused, riigi ja kohaliku omavalitusese tasandi institutsioonid loovad üle Euroopa noortele võimalusi ideede, mõtete, soovide, huvide ja vajaduse väljendamiseks ning jagamiseks. Praeguseks on noorteaasta kaardirakendusele registreeritud juba üle 3000 tegevuse. Tulevikukujundajate põlvkond nügib hoogsalt homset ja tulevikku!

Pandeemia kui ka alanud sõda Euroopas tõid paljude noorte teele suuri väljakutseid ja muutusi – vaimse tervise mured, uutmoodi digitaalne õppimine, tööturule sisenemine ja osalemine hariduses, koolituses, huvitegevuses, huvihariduses, omaalgatuslikes projektides, kogukonnaelus ja paljudes muudes eluvaldkondades. Noored on pidanud hakkama saama keeruliste oludega, aga on samas ka omandanud hulgaliselt kogemusi ja teadmisi, mis aitavad kaasa parema ja kaasavama Euroopa ning elukeskkonna kujundamisele. Noorteaasta kontseptsioon loob hulgaliselt võimalusi kaasarääkimiseks ning otsustajad soovivad noori kuulata ja kuulda. Samas on noorteaasta ka aeg ja koht noortele taaselustada katkenud sidemed, huvid ja kontaktid, leida võimalusi enesearenguks ja ühiskonnaelus osalemiseks.

Noorteaastat ette valmistades küsiti kõigi liikmesriikide noorte arvamusi, millistele valdkondadele on vaja enam tähelepanu pöörata. Selgus, et noored peavad tähtsaks eelkõige hariduse ja koolituse, keskkonna ja kliima, vaimse tervise ja kaasava haridusega seotud teemasid. Käesolev sõjaline kriis Euroopas on toonud kogu ühiskonna jaoks rohkem fookusesse vaimse tervise ja heaolu, aga ka digimaailma väljakutsed nagu infosõja, küberturvalisuse, valeuudised. Eelnimetatud teemadest nii mitmedki on arutelu all noortealal, kus koostöös partneritega leiab kahel päeval aset kaheksa arutelu.

On hea meel tõdeda, et Eestis on Arvamusfestival kui kohtumispaik ja aruteluplatvorm juba ligi kümme aastat sellele kaasa aidanud. Kõikides Eesti kohalikes omavalitsustes on toimiv noortevolikogu või noorteaktiiv, mitmete ministeeriumide juures tegutsevad noorte nõukogud ning noored viivad aktiivselt ellu omaalgatuslike projekte ning tegevusi. Kõik eelnimetatu panustab sellesse, et noortel inimestel oleks koht, aeg, seltskond ja neile olulised teemafookused, kus kaasa rääkida ja millest osa võtta. Osalemine Arvamusfestivalil aitab loomulikult kaasa ka sellele, et toetatud oleks arvamuse avaldamise ja arutelukultuur ning seda nii kohalikul kui riiklikul tasandil, mitteformaalses ja formaalses keskkonnas.

Väljend „Noored on tulevik“ kõlab veidi klišeena, kuid sellegi poolest on see absoluutne tõde. Tänased noored kujundavad enda, kaaslaste ja ühiskonna homse, aga nügivad ka tuleviku tulevikku.Arvamusfestival kui kohumispaik ja aruteluplatvom aitab kaasa mitmekesise ning turvalise arutelukultuuri kujunemisele ja loob noortele keskkonna, kus oma ideid, mõtteid, seisukohti ja tulevikustsenaariume teistega jagada. Aitab leida mõttekaaslasi ja koostööpartnereid, et kujundada just selline tulevik, mis vastab noorte huvidele, vajadustele ja soovidele – selline Euroopa ja Eesti, mida noor tahab ja soovib edasi nügida!

Kohtumiseni Avamusfestivalil ja noortealal!

Noorteala tegevus koordineerib Haridus- ja Noorteamet ning tegevus on toetatud Euroopa Liidu vahenditest.

15. septembril 2021 teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et Euroopa Komisjon teeb ettepaneku nimetada 2022. aasta Euroopa noorteaastaks. 

Vabatahtlikuna festivalil

Elumuutev kogemus

“Nende inimestega koos tegin ma ükskord Arvamusfestivali!” on lause, mida sajad inimesed saavad Arvamusfestivali pildigaleriid vaadates rahulolu ning uhkusega öelda, sest Arvamusfestival saab teoks just tänu vabatahtlike tööle.

ANNA ENDAST MÄRKU

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE