Viljandi [eel]arvamusfestival

Kümnendat sünnipäeva pidava Arvamusfestivali soojendus toimub tänavu Viljandis, kus saab ühe päeva jooksul arutada nii kohalike kui ka globaalsete teemade üle. [Eel]arvamusfestival pakub huvitavaid arutelusid kahel suurel alal, milleks on Targa linna ala ja [Viljandi]maa ala. Lisaks kahele arutelualale toimuvad Tartu tänaval 8.-10. juulil ka mitmed erinevad linnaruumi aktsioonid, mis kompavad heatahtlikult nii vaimseid kui füüsilisi piire.

Viljandi esimese [eel]arvamusfestivali põhiteemadeks on tark linn ja kogukond. Targa linna alal arutletakse vabatahtliku töö, rohepöörde, noorsoo- ja seeniortöö ning toiduraiskamise teemadel. Samas [Viljandi]maa alal on fookuses noortekeskus, Viljandi mõte ning arstide ja õpetajate värbamine väikelinnadesse.

„Püüame maailma lahtiste silmadega vaadata läbi seitsme arutelu. Ideekorjena kogutud aruteluteemadest sai lõplik programm kokku pandud nii, et erinevaid vaateid ja mõtteid saaks pillutatud nii kohalike murede jaoks kui ka leiduks arutelusid ülemaailmsete ja riigisiseste kitsaskohtade üle. Seejuures on paljud teemad, mis arutlusele tulevad, seotud väikepiirkondade murede ja eelistega üleüldiselt, mis annab kindlasti head mõtteainest ka teistele sarnastele piirkondadel,“ tutvustas arutelude programmi Loov Viljandi eestvedaja ja [eel]arvamusfestivali korraldaja Heldi Ruiso.

Linnaelu edendamine läbi kaasamise

Viljandi linnapea Madis Timpsoni arvates on [eel]arvamusfestivali sarnased üritused suurepäraseks võimaluseks saada sisendit kohalikult kogukonnalt linnaelu probleemkohtade kaardistamiseks, niisamuti ka rõõmsate asjade võimendamiseks. „Linlaste tähelepanekud linnaelu edendamiseks on omavalitsusele väga olulised. Kaasamise üks peamisi tööriistu on esmalt huvigruppide kuulamine, arutelude tekitamine ja miks mitte ka esilekerkivatele intriigidele lahenduste otsimine,” kirjeldas arutelude tähtsust Timpson.

Linnapea seisukohaga nõustub ka Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist. „[Eel]arvamusfestivalid rikastavad nii Arvamusfestivali ennast kui ka Viljandit oluliselt. Need võimaldavad tuua arvamusfestivaliliku õhustiku ning kvaliteetsed arutelud väikepiirkondadesse koju kätte. [Eel]arvamusfestival on ideaalne formaat selleks, et kohalikele olulistel teemadel arutada ning leida üheskoos lahendusi murekohtadele. See on ka eesmärk, miks see on ellukutsutud,“ sõnas Tammist.

Autovaba Tartu tänav

Viljandi [eel]arvamusfestival tuleb mitte ainult arutelu kultuuri tõstev, vaid pakub võimalust saada osa ka teistsugusest Viljandi linnapildist. Eksperimenteerides pisut linnaruumiga, muudetakse [eel]arvamusfestivali ajaks linna peatänav, Tartu tänav, autovabaks. Kolmeks päevaks sillutatakse sinna erinevad linnaruumi aktsioonid ja elavad töötoad, pakkudes tegevusi, mida saavad koos teha nii vanad kui noored.

Festival avatakse reedel, 8. juulil Pingipäevaga, kuhu kutsutakse kõiki tulema oma pingi või tooliga ning võtma korraks aeg maha, et üheskoos kuulata tänavamuusikat ja DJ valikuid, süüa Viljandi kohvikutes head ja paremat ning kogeda nooruslikku ja rõõmsat linnatänavat. Lisaks sellele on festivali jooksul võimalus saada osa ka kunstnik Inessa Saaritsa õiekanade installatsioonist, eakate tangost ja vaimuvõimlemisest. Ürituse ajaks avatakse esmakordselt Viljandis tänava spaa. Külastamist väärivad ka vaimusalong ja lohutuskabinett. Huvitavaid vestlusi pakuvad veidrad viljandlased ja kuulsad luuletajad.

Kava

Aruteluala TARK LINN

Aadress: Tartu tn 4, Viljandi

12:00-13:00  Noorsootöö ja… seenioritöö?

Miks see on nii, et meil on eraldi noorteametid ja ametkonnad, aga kuidagi iseenesest mõistetav on, et seenioritega peaks tegelema vaid sotsiaahoolekanne, nagu justkui oleks automaatselt tegemist probleemiga. Või et miks noortel on noorsootöö, aga seeniorile pakutav on automaatselt sotsiaaltöö.

14:00-15:00  Kunas saab rohepöördest rohepöörasus

Rohepööre kui mõiste ja teemapüstitus jookseb väga tugevalt meie argipäeva. Ometi on sellele ühiskonnas ka väga palju skeptikuid. Vaja on diskussiooni, milles tuleks välja kas vastasseis on Brüsseli käskudele, keskkonnahoiule või isikliku mugavuse vähenemisele.

16:00-17:00  Vabatahtlik – kas tasuta tööjõud või kodanikuühiskonna lisaväärtus?

Eestis on väga erinevates valdkondades vabatahtlikud toimetamas. Tänases olukorras, kus Ukraina sõja põgenike kriisis on väga suur osa eestlastest panustanud vabatahtlikuna, suuremal või väiksemal moel. Seetõttu on hea aeg ning äärmiselt oluline arutleda suuremas plaanis, kas ja kuidas me näeme vabatahtlike ühiskonda panustamas ning kuidas on ühiskondlikult hoiak ning väärtustamine vabatahtliku panuse osas.

17:00-18:00  Kuidas jõuaks toit prügikasti asemel inimesteni

„Eestis läheb igal aastal raisku ligi 100 000 tonni toitu, millest pool on tegelikult söömiseks kõlblik. Igapäevaselt visatakse meil ära 129 tonni ehk 13 prügiautotäit toitu.“ (Aimar Altosaar, 2020) „Euroopa Liit on võtnud enda südameasjaks vähendada toidujäätmete hulka 2030. aastaks vähemalt poole võrra.“ (Birjo Must, 2016) Need on ühed paljudest arutelule ärgitavatest tsitaatidest. Lisaks toidu julgeolekuteema praeguse maailmas toimuva valguses (Ukraina sõda, Covid-19, kliimakriis).

Aruteluala [VILJANDI]MAA

Aadress: Tartu tn 6, Viljandi

12:30-13:30  Mis on Viljandi mõte?

Viljandi linna arengukava järgi on Viljandi parim linn elamiseks. Kuid kas parim on defineeritud, vastab tegelikkusele või kodanike ootustele? Mis osas on Viljandi parem linn kui näiteks Paide või Tallinn? Kust me seda teame, millega mõõdame või mille suhtes end võrdleme? Milles seisneb linna häädus? Kuidas saab parima linna elanikkond väheneda? Sel teemal on oluline arutleda just praegu, mil on käimas linna uue arengukava koostamine.

14:30-15:30  Millist noortekeskust me tahame?

Viljandi Avatud Noortetuba VANT on olukorras, kus võib juhtuda, et peagi peab hakkama otsima tegevuseks uut pinda. Praegune on funktsionaalsuselt väga hea ja isegi samaväärset on raske leida, kuid noored vajavad asjatundlikku arutelu teemal, mis üldse võiks olla aastal 2022 (või isegi 2032?) ühe noortekeskuse funktsioon? Mida võiks seal saada teha? Mida mitte? Mida praegusest kassa võtta, mida mitte?

16:30-17:30  Kuidas noored arstid ja õpetajad TaTa´st välja saada?

Tallinn ja Tartu (ehk TaTa) on keskused, mis tõmbavad mitte ainult erasektori spetsialiste enda juurde, aga ka avalike teenuste spetsialiste nagu arstid ja õpetajad. Ometi on just maakonnakeskusteski, nagu Viljandi, Võru, Paide jne, neid vaja. Nt Viljandis on suur osa perearstidest pensionieelikud ja raske on leida neile asendajat, kes nimistud üle võtaks. Aga mis aitaks need spetsialistid siia tuua, et elu isegi mitte maal välja ei sureks, vaid et linnad ära ei sureks.

Rohkem infot kogu ürituse kohta leiad pidevalt täienevast ürituse Facebooki eventist: https://fb.me/e/1iDOWCsLY


Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE