Aruteluformaadid

Arvamusfestival on koht, kus vahetada mõtteid ühiskonnakorralduse üle, saada uusi teadmisi ja värskeid ideid, saavutada parem üksteisemõistmine. Siin on võimalus kohtuda mõttekaaslaste ja inspireerivate inimestega ning nautida kultuuriprogrammi suvises sundimatus õhustikus. Arvamusfestivalil töötavad paremini aruteluvormid, mis eespool nimetatut võimaldavad ja õhustikku sobivad.

Õige aruteluvormini jõudmine algab arutelu eesmärgistamisest. Mida paremini enda jaoks eesmärgi lahti mõtestate, seda sujuvam tõotab tulla ettevalmistusprotsess, sisukam arutelu ja käegakatsutavam kasu teile endale.

Ideaalis on teie arutelul üks eesmärk, mis annab suuna ka arutelu disainimiseks, formaadi valikuks. Eesmärke võib olla veel, kuid oluline on see, et kõik arutellu kutsutud osapooled eesmärki teaksid ning mõistaksid ja arutelu oleks üles ehitatud sellest sihist lähtuvalt. Selge eesmärgita arutelu annab enamasti kokkuvõttes nii arutlejatele kui ka kuulajatele mittemidagiütleva kogemuse.

Arutelujuht on arutelu õnnestumisel võtmemängija. Juhime tähelepanu, et kui arutelu korraldajal on kindel nägemus aruteluvormist (nt kindlasti kaasav maailmakohviku meetod, puhtakujuline väitlus, foorumteater vms), vajad arutelujuhina kindlasti seda formaati valdavat inimest! Olgu tegemist aruteluringi, ümarlaua, väitluse või simulatsiooniga, sõltub tulemus suuresti sellest, kuidas oskab arutelujuht arutlejaid ning auditooriumit sisukalt ning huvitavalt omavahel suhtlema suunata.

Aruteluvorm ja arutelu läbiviimise kava sünnivad arutelu korraldaja ja arutelujuhi koostöös. Innustame kasutama/katsetama kõikvõimalikke loomingulisi ja kaasavaid aruteluvorme, aga samas silmas pidama, et aruteluvormi valik peaks toetama teema käsitlemist ning arutelule seatud eesmärki, mitte olema eesmärk omaette. Oluline on, et Arvamusfestivali arutelul tekiks õhustik, kus osalejad on huviga kaasatud, ollakse üksteisega kontaktis, tajutakse kaasarääkimise võimalust ja toimuv arutelu on sisuliselt edasiviiv – siis tõuseb sellest kasu teile korraldajatena ja meile kõigile.

Arvamusfestival on juba aastaid ühendanud jõud SpeakSmartiga et pakkuda nii arutelujuhtidele kui arutelude korraldajatele kvaliteetseid koolitusi soodsa hinnaga. 2022 aasta koolituste info saab peagi avalikuks.

Ole osa Arvamusfestivalist - iga päev!

Arvamusfestivali meened

Kvaliteetne, korduvkasutatav ja keskkonnasõbralik Eesti disain Arvamusfestivali sümboolikaga.
Osta

Tule toetajaks!

Sul on võimalus aidata arendada Eesti arvamuskultuuri, toetades festivali korraldamist ühekordse või võimalusel ka püsiannetusega.
ANNETA FESTIVALILE